top of page

VESTERLUND EFTERSKOLE

BLOD, SVED & GLÆDESTÅRER

Er du klar til at blive udfordret både menneskeligt, fagligt og sportsligt i et fantastisk inspirerende og intenst efterskolemiljø?

Er du klar til at få venner for livet og udvikle dig med raketfart i et samspil med de mest dedikerede, engagerede og empatiske lærere, du nogensinde har mødt?

På Vesterlund Efterskole står det stærke fællesskab og sociale liv klar til favne og flytte dig som menneske.

OM VESTERLUND EFTERSKOLE

Vesterlund Efterskole er beliggende i et af Danmarks smukkest naturområder. Skolen blev oprettet i 1921 af borgere i Vesterlund og har hele sin levetid været efterskole.

Vi er inspireret af Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs livssyn og Christen Kolds skoletanker. 

Et år på Vesterlund Efterskole er sprængfyldt med oplevelser, udvikling, rejser, nye venner, hygge, fællesskab, faglighed, gymnastik, friluftsliv, musik og tusindvis af andre ting.

 

Vi har plads til 200 elever fordelt på 9. og 10. klasse. Vesterlund Efterskole er en røgfri skole. 

SPRINGCENTER

HALOMRÅDE

OPHOLDSSTUE

VÆRELSE

OVERSIGT
VESTERLUND EFTERSKOLE

Her kan du få et overblik over Vesterlund Efterskole. 

Du kan blandt andet se vores mange faciliteter, samt se hvor på skolen de er placeret. 

VORES HISTORIE

Det hele startede med, at Wilhelm Grell, en lokal folkeskolelærer i Vesterlunds gamle kommuneskole, ytrede ønske om at blive efterskoleforstander, hvis muligheden bød sig. Det gjorde den i perioden op til januar 1921, da en mindre gruppe af lokale folk med Jens Jensen, Rørbæk, i spidsen startede de første tanker om tilblivelsen af Vesterlund Efterskole. En kreds af engagerede mennesker i og omkring Vesterlund tog opgaven på sig, og formede Vesterlund Efterskole. Wilhelm Grell blev skolens første forstander fra skolens opstart i 1921 og helt frem til 1938. Herefter var det Aksel Meibom, der satte sig i forstanderstolen, og han blev i 1967 afløst af Ingemann Stenstrup. 


I tiden fra 1921 og frem til sommer 1968 kørte skolen med pigeskole om sommeren og drengeskole om vinteren. Elevholdet 1968/69 blev det første hold med både drenge og piger sammen.


Vesterlund kommuneskole lukkede i 1972, og i 1979 blev kommuneskolen opkøbt af efterskolen, og er i dag en integreret del af Vesterlund Efterskole.


I 1993 overtog Anne Nyhus ledelsesopgaven og året efter trådte Ole Kirk ind som viceforstander på skolen. Anne og Ole havde i en årrække forud for dette været lærere på skolen. De var derefter forstanderpar sammen fra 1994 og frem til 2019, hvor Søren Haubjerg overtog jobbet som forstander.


Skolen har igennem årene udviklet sig meget i såvel det faglige udtryk, som på de fysiske rammer. Skolen startede i ydmyge rammer og bygninger i Vesterlund, og skolen er senere blevet udbygget med moderne og nødvendige bygninger og lokaler, som alle havde og har til formål at understøtte skolens behov og profiler.


Skolen har igennem årene stødt hævet elevtallet. Med 110 elever i år 2000 er elevtallet i 2020 på 200 elever. Et elevtal som forventes at blive fastholdt med de nuværende konditioner for at drive en efterskole.


Skolen har igennem årene haft en stærk profil inden for især gymnastikken. Under Anne Nyhus og Ole Kirks ledelse blev denne profil markant udviklet, og gymnastik fylder den dag i dag meget i skolens samlede udtryk. Skolens elever vil opleve, at gymnastikken er et af de væsentlige steder, hvor det store fællesskab dyrkes og styrkes.


Skolen har tillige profiler indenfor friluftsliv, musik og boglig undervisning. Disse fire profiler danner sammen med skolens øvrige fagudbud det skoletilbud som netop Vesterlund vil stå for.

bottom of page