top of page

SKOLEKREDS

BLOD, SVED & GLÆDESTÅRER

VORES SKOLEKREDS

Vesterlund Efterskoles øverste ledelse består af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er valgt på den årlige generalforsamling blandt skolekredsens medlemmer.

Alle med interesse for skolen kan søge skolen om optagelse i skolekredsen. Medlemskontingentet betales 1 gang årligt og er for tiden på 100,00 kr. for personligt medlemsskab og 150,00 kr. for familiemedlemsskab. 

Søg om optagelse i Vesterlund Efterskoles skolekreds, hvis:

  • Du har en særlig interesse i Vesterlund Efterskole, skolens udvikling og virke

  • Du er interesseret i de frie skolers opgave

  • Du har en interesse i skole og uddannelse generelt

 

I skolekredsen har du mulighed for at følge med i skolens daglige liv, give din mening til kende, deltage i foredragsaftener, musicalforestilling og støtte op om og få medindflydelse på skolens virke. 

Fra skolekredsen vælges en bestyrelse på syv bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesarbejdet giver mening for den enkelte og der er tradition for at blive siddende længe på sin post.

SØG OM OPTAGELSE I SKOLEKREDSEN

Undertegnede ansøger her om optagelse som medlem af Vesterlund Efterskoles skolekreds jf. skolens vedtægter. 
Er du interesseret i at høre mere om skolen eller skolekredsen, så er du velkommen til at kontakte formand Henrik Nygaard på mailadresse henrik-nygaard@outlook.dk eller kontakte skolen direkte på telefon 7573 6111. 

bottom of page