top of page

OFFICIELLE BESKRIVELSER

VÆRDIGRUNDLAG

Vesterlund Efterskoles formål er gennem undervisning og samvær at bidrage til elevernes almene dannelse, fortsatte lyst til læring, uddannelse og deltagelse i det folkelige liv og frivillige foreningsarbejde. Den boglige undervisning og de prøveforberedende fag har sammen med medborgerskab samt friluftsliv, gymnastik og musik & sang en fremtrædende placering i skolens tilbud.

Formålet er tillige at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

Med udgangspunkt i et grundtvigsk livssyn og en åben forståelse af dansk kultur lægger Vesterlund Efterskole vægt på elevernes personlige udvikling, frie udfoldelse, samt evne til at deltage aktivt og engageret i forpligtende fællesskaber.

 

VESTERLUND EFTERSKOLE VÆRDSÆTTER DERFOR

· forståelse for kulturelle og politiske fællesskabers betydning i en verden med nationale og internationale forandringer,

· evne og vilje til at reflektere og træffe valg,

· mod til kritisk stillingtagen og vurdering

· den fortsatte lyst til at udforske personlige, sociale og faglige muligheder

bottom of page