top of page

9. KLASSE

9 KLASSE

ELEV I 9. KLASSE

Hvert år optager vi mellem 35 og 40 elever i 9. klasse. 

I vores kernefag dansk, engelsk og matematik har vi valgt at niveaudele klasserne, så du vil møde klassekammerater, der har samme forudsætninger i undervisningen som sig selv. Den niveauopdelte undervisning giver tryghed og et komfortabelt læringsrum, samt muligheder for fordybelse og faglig udvikling på netop dit niveau. 

Læring fremmes og udvikles når man deltager aktivt i læringssituationer, hvor du sidder sammen med klassekammerater som er på sammen niveau som dig selv, hvilket understøttes af den niveauopdelte undervisning her på skolen. 

KERNEFAGET DANSK

Undervisningen i kernefaget dansk udnytter efterskoleformens særlige muligheder.

 

Mødet med fagets indhold og metoder bidrager til at du din oplevelse af og forståelse for sprog, litteratur og andre udtryksformer udvides. 

 

Der skabes rum for eftertænksomhed, nysgerrighed, den kritiske og konstruktive refleksion og handlekraft. Faget afsluttes med folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse.

KERNEFAGET ENGELSK

Du skal vælge Vesterlund Efterskole, hvis du vil give dit faglige niveau et gevaldigt spark i den rigtige retning.

 

Vi står klar til at hjælpe dig med at indfri dine målsætninger. I faget engelsk lægger vi vægt på kommunikative færdigheder, sproglig tilegnelse, sprog og sprogbrug, samt at opnå viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Er du elev i 9. klasse, skal du afslutningsvis op til en mundtlig eksamen. Den skriftlige eksamen er et udtræksfag. 

KERNEFAGET MATEMATIK

Uanset hvilke forudsætninger du har, ønsker vi at give dig mulighed for at få en solid redskabspakke med fra Vesterlund Efterskole.

 

Du vil i kernefaget matematik prøve forskellige metoder af og lege med matematikkens univers. Du vil opleve, at matematik spænder bredt fra problemløsning til et mere kreativt fag.

 

Vores metoder i undervisningen skal fremme din nysgerrighed og give dig muglighed for at tilgange matematiske færdigheder. Undervisningen i kernefaget matematik afsluttes med folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse.

ORIENTERINGSFAG 

Som elev i 9. klasse vil du stifte bekendtskab med begrebet orienteringsfag. Undervisningen i disse fag er obligatorisk og fører frem til folkeskolens afsluttende eksamen.

 

Orienteringsfag dækker over følgende prøveforberedende fag;

 • Biologi

 • Fysik/kemi

 • Geografi

 • Fælles naturfagsprøve (biologi, geografi, fysik/kemi) 

 • Historie

 • Idræt

 • Kristendom

 • Samfundsfag.

AFSLUTTENDE PRØVER

Går du i 9. klasse skal du afslutte skoleåret med folkeskolens afgangseksamen, hvilket giver adgang til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. 

Afgangseksamen består af lovbundne prøver og udtræksprøver.

Det betyder at du skal til prøve i følgende undervisningsfag

Dansk, mundtlig.

Dansk, skriftlig.

Matematik, skriftlig.

Engelsk, mundtlig.

Naturfagsprøve mundtlig.

Desuden skal du til eksamen i to udtræksfag, som du kan se nedenunder.

HUMANISTISKE
OMRÅDE

 • Engelsk, skriftlig.

 • Tysk skriftlig.

 • Tysk mundtlig.

 • Historie, mundtlig.

 • Samfundsfag, mundtlig.

 • Kristendomskundskab, mundtlig.

NATURVIDENSKABELIGE OMRÅDE

 • Biologi, skriftlig.

 • Geografi, skriftlig.

 • Matematik, mundtlig.

 • Idræt, praktisk/mundtlig.

 • Fysik/kemi, skriftlig.

2b6937b2-3e72-45d3-8c5c-789a29010de4.jpg

ELEVSKEMA

Anton-Emil

Klasse:

9. Klasse

Linje:

TeamGym Drenge

 

Valgfag:

Fitness, Performance boost og Tumbling

bottom of page