top of page

9. KLASSE

9 KLASSE

ELEV I 9. KLASSE

Efterskole i 9. klasse er enestående. Du får alle de respektive boglige skolefag, som du kender fra din folkeskole eller friskole. Oveni får du vores fede valgfag, linjer og aktiviteter, der hører med til et fantastisk efterskoleår på Vesterlund. 

Tag 9. klasse på Vesterlund Efterskole, hvis du har lyst til et år fyldt med oplevelser, dygtiggørelse og fysisk udfoldelse. 

På Vesterlund er de boglige undervisningstimer præget af koncentration, fordybelse, udvikling og variation i undervisningsformerne. 

Som elev i 9. klasse vil du blive undervist i kernefagene dansk, engelsk, matematik samt en masse orienteringsfag.

KERNEFAGET DANSK

Undervisningen i kernefaget dansk udnytter efterskoleformens særlige muligheder.

 

Mødet med fagets indhold og metoder bidrager til at du din oplevelse af og forståelse for sprog, litteratur og andre udtryksformer udvides. 

 

Der skabes rum for eftertænksomhed, nysgerrighed, den kritiske og konstruktive refleksion og handlekraft. Faget afsluttes med folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse.

KERNEFAGET ENGELSK

Du skal vælge Vesterlund Efterskole, hvis du vil give dit faglige niveau et gevaldigt spark i den rigtige retning.

 

Vi står klar til at hjælpe dig med at indfri dine målsætninger. I faget engelsk lægger vi vægt på kommunikative færdigheder, sproglig tilegnelse, sprog og sprogbrug, samt at opnå viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Er du elev i 9. klasse, skal du afslutningsvis op til en mundtlig eksamen. Den skriftlige eksamen er et udtræksfag. 

KERNEFAGET MATEMATIK

Uanset hvilke forudsætninger du har, ønsker vi at give dig mulighed for at få en solid redskabspakke med fra Vesterlund Efterskole.

 

Du vil i kernefaget matematik prøve forskellige metoder af og lege med matematikkens univers. Du vil opleve, at matematik spænder bredt fra problemløsning til et mere kreativt fag.

 

Vores metoder i undervisningen skal fremme din nysgerrighed og give dig muglighed for at tilgange matematiske færdigheder. Undervisningen i kernefaget matematik afsluttes med folkeskolens afgangseksamen for 9. klasse.

ORIENTERINGSFAG 

Som elev i 9. klasse vil du stifte bekendtskab med begrebet orienteringsfag. Undervisningen i disse fag er obligatorisk og fører frem til folkeskolens afsluttende eksamen.

 

Orienteringsfag dækker over følgende prøveforberedende fag;

 • Biologi

 • Fysik/kemi

 • Geografi

 • Fælles naturfagsprøve (biologi, geografi, fysik/kemi) 

 • Historie

 • Idræt

 • Kristendom

 • Samfundsfag.

AFSLUTTENDE PRØVER

Går du i 9. klasse, skal du afslutte skoleåret med folkeskolens afgangseksamen, hvilket giver adgang til både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser. 

Afgangseksamen består af lovbundne prøver og udtræksprøver.

Det betyder, at du skal til prøve i følgende undervisningsfag

Dansk, mundtlig.

Dansk, skriftlig.

Matematik, skriftlig.

Engelsk, mundtlig.

Naturfagsprøve mundtlig.

Desuden skal du til eksamen i to udtræksfag, som du kan se nedenunder.

HUMANISTISKE
OMRÅDE

 • Engelsk, skriftlig.

 • Tysk skriftlig.

 • Tysk mundtlig.

 • Historie, mundtlig.

 • Samfundsfag, mundtlig.

 • Kristendomskundskab, mundtlig.

NATURVIDENSKABELIGE OMRÅDE

 • Biologi, skriftlig.

 • Geografi, skriftlig.

 • Matematik, mundtlig.

 • Idræt, praktisk/mundtlig.

 • Fysik/kemi, skriftlig.

47.jpg

ELEVSKEMA

Rasmus Skovgaard Thomsen

Klasse:

9. Klasse

Linje:

TeamGym Drenge

 

Valgfag:

Tumbling, Volley, Badminton & FaceOff

bottom of page