top of page

FORÆLDREINFO

BLOD, SVED & GLÆDESTÅRER

FORÆLDRE

VÆRD AT VIDE OM ØKONOMI

Der er flere forskellige faktorer, der er i centrum, når prisen på et efterskoleophold skal udregnes. Først og fremmest handler det om forældrenes indkomst og den procentvise størrelse på statstilskuddet. 

Når I har indbetalt indmeldingsgebyr og skolepenge, er efterskoleopholdet dækket økonomisk i stort set alt hvad det indebærer. Der kan forekomme ekstra opkrævninger i forbindelse med friluftsliv og Urban Street Zone. 

UGEPRIS

Ugeprisen består af en fast pris på 2.800 kr. pr. uge.

GEBYRER

Ved indmeldelse af dit barn er der et registreringsgebyr på 600 kr.

 

Registreringsgebyret tilbagebetales ikke ved framelding. 

INDMELDELSESGEBYR

Indmeldelsesgebyret opkræves i 2 rater á 1.500 kr henholdsvis 18 og 10 måneder før skolestart. 

Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke ved framelding.

UDMELDELSE

Ved afbrudt ophold opkræves der 10.000 kr. uden statsstøtte.  

bottom of page