• Vesterlund Efterskole

Indbydelse til jubilardag


Kære tidligere elev og medarbejder på Vesterlund Efterskole!

Vi har IKKE glemt dig og jer, men de sidste to år har umuliggjort at afholde vores jubilardage for jer, og det vil vi nu gerne gøre noget ved. Vi har derfor ekstraordinært planlagt med en helt særlig eftermiddag for jer. Det bliver i en anden ramme og med et reduceret indhold, men vi ønsker rigtigt meget at byde jer velkommen på jeres gamle efterskole. Derfor vil vi meget gerne invitere dig til jubilardag på Vesterlund Efterskole lørdag d. 25. september 2021. Dagen vil være delt op i to jubilarmøder, da vi ikke er stand til at have jubilarer bundet op på to årgange samlet på én gang.


Jubilarer fra den aflyste jubilardag maj 2020:

1 årsjubilarer årgang 2018 – 2019

5 årsjubilarer årgang 2014 – 2015

10 årsjubilarer årgang 2009 – 2010

15 årsjubilarer årgang 2004 – 2005

20 årsjubilarer årgang 1999 – 2000

25 årsjubilarer årgang 1994 - 1995

30 årsjubilarer årgang 1989 – 1990

40 årsjubilarer årgang 1979 – 1980

50 årsjubilarer årgang 1969 – 1970

60 årsjubilarer – sommer årgang 1960

60 årsjubilarer – vinter årgang 1959 – 1960

65 årsjubilarer – sommer årgang 1955

65 årsjubilarer – vinter årgang 1954 – 1955

70 årsjubilarer – sommer årgang 1950

70 årsjubilarer – vinter årgang 1949 – 1950

75 årsjubilarer – sommer årgang 1945

75 årsjubilarer – vinter årgang 1944 – 1945


Program:

11.30: Ankomst jubilar

12.00 – 12.45: Jubilarmøde m. kaffe og sang og fortælling v. skolens nye forstander Søren Haubjerg i Opvisningshallen.

13.00 – 14.00: Årgangsjubilarmøde årgangsopdelt rundt på skolen.

14.00 – 14.30: Springfremvisning af skolens nuværende elever i Springcenteret.

14.30: Fælles afslutning i Springcentret

Vi henstiller venligt til, at I af logistiske/trafikale hensyn planlægger med at kører/blive hentet senest kl. 15.00.


Tilmelding til jubilardag maj 2020:


Hvis denne invitation skal nå ud til alle interesserede, er vi afhængige af jeres indsats. Ring eller skriv, hvis I hører om nogle tidligere elever, der gerne vil have invitationen, men ikke har fået den – eller henvis dem til vores hjemmeside.

Af hensyn til køkkenet og af logistiske årsager er tilmelding til denne dag nødvendig senest søndag d. 19. september 2021. Alternativt kan du skrive en mail til: kp@vesterlund-efterskole.dk.


Dagen koster 50 kroner, som bedes indbetalt på MobilePay nr. 232299 (Jubilardag – Vesterlund Efterskole)


Jubilarer fra den aflyste jubilardag maj 2021:

1 årsjubilarer årgang 2019 - 2020

5 årsjubilarer årgang 2015 - 2016

10 årsjubilarer årgang 2010 - 2011

15 årsjubilarer årgang 2005 - 2006

20 årsjubilarer årgang 2000 - 2001

25 årsjubilarer årgang 1995 - 1996

30 årsjubilarer årgang 1990 - 1991

40 årsjubilarer årgang 1980 - 1981

50 årsjubilarer årgang 1970 - 1971

60 årsjubilarer – sommer årgang 1961

60 årsjubilarer – vinter årgang 1960 - 1961

65 årsjubilarer – sommer årgang 1956

65 årsjubilarer – vinter årgang 1955 - 1956

70 årsjubilarer – sommer årgang 1951

70 årsjubilarer – vinter årgang 1950 - 1951

75 årsjubilarer – sommer årgang 1945

75 årsjubilarer – vinter årgang 1945 - 1946


Program:

15.15: Ankomst jubilar

Vi henstiller venligt til, at I af logistiske/trafikale hensyn planlægger med at ankomme tidligst kl. 15.15.

15.45 – 16.30: Jubilarmøde m. kaffe og sang og fortælling v. skolens nye forstander Søren Haubjerg i Opvisningshallen.

16.45 – 17.45: Årgangsjubilarmøde årgangsopdelt rundt på skolen.

17.45 – 18.15: Springfremvisning af skolens nuværende elever i Springcenteret.

18.15: Fælles afslutning i Springcentret.


Tilmelding til jubilardag maj 2021.


Hvis denne invitation skal nå ud til alle interesserede, er vi afhængige af jeres indsats. Ring eller skriv, hvis I hører om nogle tidligere elever, der gerne vil have invitationen, men ikke har fået den – eller henvis dem til vores hjemmeside.

Af hensyn til køkkenet og af logistiske årsager er tilmelding til denne dag nødvendig senest søndag d. 19. september 2021. Alternativt kan du skrive en mail til: kp@vesterlund-efterskole.dk.


Dagen koster 50 kroner, som bedes indbetalt på MobilePay nr. 232299 (Jubilardag – Vesterlund Efterskole)


Vi glæder os til at byde jer velkommen på Vesterlund Efterskole.


Venlig hilsen

Søren Haubjerg

Forstander

3,005 views

Recent Posts

See All