top of page
DSCF1722.jpg

FORDYBELSESFAG

ANATOMI & FYSIOLOGI

Faget henvender sig til dig, der har interesse i at lære din krop bedre at kende. Få indblik i kroppens energisystemer, muskler og meget mere. Vil du have et forspring på personlig træner eller fysioterapi uddannelsen, så er anatomi og fysiologi noget for dig.

Fagets formål er at udfordre elevernes forståelse af kroppen og dens funktion. At skabe vished om forskellige typer fysisk træning og deres indvirkning på kroppen. At eleverne tilegner sig tekniske færdigheder, der gør dem kompetente til at arbejde med flere forskellige styrkeøvelser.

I undervisningen arbejder vi både teoretisk og praktisk. Du vil møde emner som; anatomi, fysiologi, skader og styrketræning. Du skal være klar på at nørde og fordybe dig.

Anatomical Model
DSCF2924.jpg

BASISLEDER

Lederuddannelsen er faget for dig, der ønsker at udvikle sig personligt og få redskaber, som kan bruges både i og uden for foreningen. Undervisningen vil sætte fokus på dig som instruktør, så du kan tilbyde undervisning med kvalitet, viden, forståelse og differentiering. Faget er derfor ikke et ekstra idrætsmodul, men en dygtiggørelse af dig som instruktør. Desuden vil du også få en forståelse for foreningsarbejdet og dets muligheder. Har du derfor mod på at udvikle dine personlige kompetencer og kan du se dig selv som en kommende leder? Vil du kunne skrive DGI lederuddannelsen på dit CV? Så skal du vælge DGI-Lederuddannelse.

BYGGE & ANLÆG

Vil du prøve kræfter med håndværksmæssige udfordringer?

Så er Bygge & Anlæg noget for dig! I faget vil du tilegne dig færdigheder, indenfor et af de ældste håndværk i Danmark - tømrerfaget. Du vil lære om byggematerialer og få en forståelse for konstruktioner, tegninger & anvendelse af værktøj. Sammenholdet på en byggeplads er noget helt unikt, ligeså vil sammenholdet på Bygge & Anlæg VE edition være det. Er du i tvivl om du skal vælge en erhvervsuddannelse efter 10. klasse, er dette en oplagt mulighed for at prøve det af. 

CAMBRIDGE ENGELSK

Kan du godt lide engelsk og vil du gerne blive endnu dygtigere til sproget? Så er Cambridge English noget for dig! Her får du engelskfaglige udfordringer både mundtligt og skriftlig. Du skal være indstillet på at arbejde med faget, og derved opnå et større ordforråd. Du vil blive bevidst om dine sproglige færdigheder og bliver klogere på nuancerne i engelsk. Vi følger det internationale undervisningsoplæg fra Cam- bridge University. Du kan afslutningsvis aflægge den internationale eksamen i Cambridge First (som koster ca. 2300 kr. og betales af forældre). Eksamensbeviset giver dig adgang til at arbejde i engelsktalende miljøer.

cambridge1.jpg
fysikhoj.jpg

FYSIK GRUNDNIVEAU

Fysik/kemi grundniveau er for dig, som vil have et ekstra lag på dit faglige niveau inden din ungdomsuddannelse. Vi vil arbejde med forståelsen af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge inden for emnerne svingninger, bølger, lys, lyd og organisk kemi. Du vil på grundniveauet arbejde eksperimentelt og teoretisk med 10. klasse pensum. Året vil afsluttes med FP 10-prøve i mundtlig fysik/kemi.

GYMTRÆNER

Gymtræner på Vesterlund foregår i samarbejde med GymDanmark. Faget henvender sig til dig, der har interesse i gymnastikdisciplinerne Grand Prix, TeamGym eller Tumbling. I faget Gymtræner sættes du i centrum som træner, hvor din viden udvikles indenfor det fysiologiske og tekniske. Du bliver i stand til at:

  • Tilrettelægge din træning efter gymnasternes fysiske, psykiske og sociale udvikling

  • Udvikle dine gymnaster ved hjælp af bevidste valg af træningsformer og øvelser

  • Reflektere over de valg og fravalg, du gør dig i træningen

  • Begrunde dine valg af træning, metodik og pædagogisk ud fra konkret viden

Der vil også rettes fokus på reglementer inden for de tre ovenstående konkurrencegrene. Udover fokus på dig som træner, vil faget også bestå af træning så du dygtiggøres i en af de tre konkurrencediscipliner.

DSCF0098.jpg
Idræts nørd.jpg

IDRÆTS NØRD

Faget henvender sig til de elever, som for det første synes al idræt og sport kan være sjovt og udfordrende. Dertil henvender faget sig til dem, som gerne vil kunne se en dybere mening bag holdsport, til dem der vil udforske legen og dens muligheder og til dem som synes det kunne være sjovt, at få en mening bag nogle af de handlinger, der er i idræt.

Fagets formål er at ligge noget teoretisk på noget kendt. Vi skal kunne lære at koble det teoretiske med det praktiske. Formålet er at sætte ord bag handlinger og handlinger bag ord, i idrættens verden.

Man vil blive præsenteret for en bred palette af teorier, som kobler sig til idræt på forskellige måder. 

Faget afrundes ved hjælp af et miniprojekt, hvor man skal anvende nogle af de ting man har lært i løbet af året. Dette projekt og faget vil så blive evalueret.

IT-VÆRKSTED

IT-værksted er for dig, som vil udforske og blive klogere på de uendelige muligheder, der er inden for informationsteknologi (IT). Du vil gennem faget blive introduceret til en lang række områder, som alle tager udgangspunkt i de muligheder som computeren, smartphonen og internettet kan give. Der vil blandt andet blive arbejdet med udvikling og udformning af hjemmesider samt produktion af applikationer. Desuden vil vi dykke dybere ned i IT programmer som Excel. Hvis du har lyst til at nørde, udforske og i fælles- skab med andre blive klogere på IT, så er dette fag noget for dig. Da vi arbejder projektorienteret, vil evalueringsformen være af forskellig karakter.

itvarksted.jpg
kunst.jpg

KUNST

Fordybelsesfaget kunst er for dig, der vil fordybe dig i kreative projekter. I Kunst skal vi skabe fede værker. Vi vil arbejde med forskellige stilarter, materialer og teknikker. Ydermere vil vi i Kunst søge viden om kunstens historie og et billedes opbygning og virkemidler. Faget er for alle der har lysten til at udtrykke sig kreativt og finde sin egen stil. Du behøver ikke være nogen Van Gogh i forvejen. Så længe du har lyst til at lære og vil opleve glæden ved at gennemføre et projekt fra idé til færdigt kunstværk– så er Kunst lige noget for dig

Painting Equipments
materieldesgin.jpg

MATERIEL DESIGN

Materiel design er for dig, som vil udfordres, udforske, udnytte, udleve og udtrykke dine kreative evner både individuelt og i gruppearbejde. Du vil opleve at blive opslugt af den kreative proces, blive begejstret og se verden fra en anden vinkel. Du vil få kendskab til muligheder og teknikker for bl.a. maleri, grafik, installation, land/streetart og skulptur mm. Du skal arbejde med evnen til idérigdom og nyskabelse. Det handler ikke om, at du skal kunne male eller tegne, men om at du har lyst til at være kreativ. Da vi arbejder projektorienteret, vil evalueringsformen være af forskellig karakter.

MUSICOLOGY

Musikkens univers er kæmpestort og fantastisk. I fordybelsesfaget Musicology kommer du til at gå på opdagelse i dette univers, og du vil beskæftige dig med musik på en anderledes måde, end du er vant til. Musik er meget andet end bare at synge og spille. Selvom vi selvfølgelig kommer til at synge og spille, så̊ vil du opdage, hvor mange andre fede aspekter, der er at udforske! Det kan være rytmik, hørelære, musikhistorie, musikteori, harmoni- og akkordlære, sangskrivning og musikproduktion. Denne pakke vil gøre dig til en bedre og mere helstøbt musiker. Uanset om du spiller på et instrument, synger eller er nørdet med lyd, så er du velkommen i dette fag. Det vigtigste er din lyst til at udforske musikkens univers. Hvis du tænker på at vælge musik i gymnasiet, eller hvis du drømmer om at komme på konservatoriet, musikvidenskab eller Sonic College, så er dette fag særlig relevant for dig.

musicology.jpg
DSCF0317.jpg

STUDIETEKNIK

For dig som gerne vil arbejde med studiestrategier som du vil få gavn af i dit videre uddannelsesforløb.

Fagets formål, er at få skabt nogle gode strukturer for dit fremtidige skolearbejde.

Vi skal arbejde med studieforberedende aktiviteter, som f.eks. notatteknik og forskellige muligheder for at lave præsentationer. Derudover vil vi kigge nærmere på din profil ind i gruppearbejde. Vi vil også kigge på hvordan man skriver den gode opgave, og teknikker i fht. at mestre Word og andre IT-værktøjers mange muligheder.

STUDIESTØTTE

For dig som har brug for støtte i den boglige undervisning, og ved at det kan være svært at få planlagt at få lavet lektierne i fritiden. Her er der tid og mulighed for at få hjælp til at forstå lektier og afleveringer.

Fagets formål er, at styrke din faglighed og få skabt nogle gode strukturer for dit skolearbejde.

Vi tager udgangspunkt i dine lektier og afleveringer, og skaber rum til at komme godt igang. Derudover har vi fokus på, at styrke dig og din selvtillid omkring skolearbejde. Bl.a. ved at hjælpe dig med hvordan du får mest ud af den daglige undervisning, f.eks. ved hjælp af notatteknik.

studiestøtte.jpg
tysk.jpg

TYSK

Tysk er for dig, som vil bygge oven på det du har lært i 9. klasse, og som tænker, at du skal arbejde videre med faget i din ungdomsuddannelse – eller som tænker: ”Det er bare mig – det må jeg have, det er et lækkert sprog”. Du kommer til at arbejde med såvel skriftlige som mundtlige kompetencer. Her møder du såvel skrevne som ikke skrevne tekster f.eks. film, kortfilm, sange m.m. vekslende med små kommunikationsopgaver o.l. Det tilstræbes at indlægge en lille tur til en tysk by, hvor du får mulighed for at afprøve dine tyskkompetencer. Faget afsluttes med FP10-prøven i såvel mundtlig som i skriftlig tysk.

DSCF0661.jpg
bottom of page