10. KLASSE

 

ELEV I 10. KLASSE

Der er seks 10. klasser på skolen. I alle undervisningstimer har vi fokus på at udvikle din studieteknik, så du opnår færdigheder og kundskaber til ungdomsuddannelserne. 

De obligatoriske fag i 10. klasse er: Dansk, Engelsk og Matematik.

 

I vores kernefag dansk, engelsk og matematik har vi valgt at niveaudele klasserne, så du vil møde klassekammerater, der har samme forudsætninger i undervisningen som sig selv.

På Vesterlund Efterskole er du selv med til at strikke din egen hverdag sammen. Som elev i 10. klasse, skal du nemlig vælge mellem en lang række spændende fordybelsesfag.

 

Disse fag er en del af vores boglige undervisningstilbud og spænder vidt fra de kreative fag til de mere prøveforberedende fag for 10. klasse. Ud fra listen skal du vælge tre fordybelsesfag, som du finder særlig interessante. Som ordet i sin egen forstand udtrykker, er der i disse fag tid til fordybelse. Nedenstående kan du læse mere om de forskellige fordybelsesfag.

KERNEFAGET DANSK

Undervisningen i kernefaget dansk udnytter efterskoleformens særlige muligheder.

 

Mødet med fagets indhold og metoder bidrager til at fremme elevens oplevelse af og forståelse for sprog, litteratur og andre udtryksformer.

 

Der skabes rum for eftertænksomhed, nysgerrighed, den kritiske og konstruktive refleksion og handlekraft. Faget afsluttes med folkeskolens afsluttende prøver for 10. klasse.

KERNEFAGET ENGELSK

Du skal vælge Vesterlund Efterskole, hvis du vil give dit faglige niveau et gevaldigt spark i den rigtige retning.

 

Vi står klar til at hjælpe dig med at indfri dine målsætninger. I faget engelsk lægger vi vægt på kommunikative færdigheder, sproglig tilegnelse, sprog og sprogbrug, samt at opnå viden om kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Som elev i 10. klasse skal du både op til en mundtlig og skriftlig prøve i engelsk. 

KERNEFAGET MATEMATIK

Uanset hvilke forudsætninger du har, ønsker vi at give dig mulighed for at få en solid redskabspakke med fra Vesterlund Efterskole.

 

Du vil i kernefaget matematik prøve forskellige metoder af og lege med matematikkens univers. Du vil opleve, at matematik spænder bredt fra problemløsning til et mere kreativt fag.

 

Vores metoder i undervisningen skal fremme din nysgerrighed og give dig muglighed for at tilgange matematiske færdigheder. Undervisningen i kernefaget matematik afsluttes med folkeskolens afsluttende prøver for 10. klasse.

AFSLUTTENDE PRØVER

Som et led i vores afsluttende evaluering af skoleåret, benytter vi os af folkeskolens afsluttende prøver for 10. klasse. Det gør vi, da vi ønsker at bygge bro til de efterfølgende ungdomsuddannelserne.

Afgangseksamen består af lovbundne prøver og udtræksprøver.

Det betyder at du skal til prøve i følgende undervisningsfag

Dansk, mundtlig.

Dansk, skriftlig.

Engelsk, mundtlig.

Engelsk, skriftlig. 

Matematik, mundtlig. 

Matematik, skriftlig. 

Ydermere skal du også afslutte dine fordybelsesfag, som har varierede prøveformer. 

0158f090-c7ca-4d79-b783-4ad372272194.jpg

ELEVSKEMA

Jens

Klasse:

10. klasse

Fordybelsesfag:

GymTræner, Idrætsnørd, Fysik

Linje:

TeamGym

Valgfag:

Friluftsliv, FaceOff og Tumbling