WEB · MARGINAL

Anne Nyhus

Forstander
-  Underviser i gymnastik, geografi, samtaletimer og fortælling. Ansvarlig for opbygning af gymnastikopvisning. 
E-mail

Ole Kirk

Viceforstander 
- Underviser i gymnastik og fortælle – og samtaletimer.
E-mail

Hanne Madsen

Forretningsfører
E-mail

Lærere i Team 9:

Carina Bangsø Poulsen

Lærer
- Underviser i engelsk, gymnastik, grand prix
E-mail

Gunner Høgsbjerg

Lærer
- Underviser i matematik, fysik og biologi. Skolevejleder.
E-mail

Inga Mols

Lærer
- Underviser i hjemkundskab og kemi.
E-mail

Jens Hagelskjær

Lærer
- Underviser i dansk, historie (9. kl.), badminton og filmkundskab.
E-mail

Magda Høgsbjerg

Lærer
- Underviser i engelsk, tysk. Ansvarlig forfordeling af praktiske opgaver til eleverne. 
E-mail

Tommy Kristiansen

Lærer
- Underviser i matematik, boldspil, kristendom og historie

E-mail

Lærere i Team 10.1:

Lars Nørregård

Lærer
- Underviser i matematik, gymnastik, spring og tumbling.
E-mail

Marianne Bennike

Lærer
- Underviser i dansk, tysk og skolevejleder.
E-mail

Michel

- Underviser i fransk

Niels Erik Dahl

Lærer
- Underviser i matematik og friluftsliv.
E-mail

Tippe Andersen

Lærer
- Underviser i dansk, engelsk.
E-mail

Lærere i team 10.2:

Andreas Stokholm

Lærer
- Underviser i matematik, gymnastik, spring og TeamGym
E-mail

Henrik Nøkkentved

Lærer
- Underviser i dansk, engelsk, musik og sang.
E-mail

Kurt Lundsfryd

Lærer
-  Underviser i  dansk, fysik – kemi, guitar og sang.
E-mail

Lisbeth Debel

Lærer
- Underviser i tysk, engelsk og psykologi.
E-mail

Michael Jensen

Lærer
-  Underviser i matematik, spring, tumbling og træning af skader. Webmaster
E-mail

Lærere i team 10.3:

Bo Bennike

Lærer
-  Underviser i matematik, fysik – kemi, friluftsaktiviteter.
E-mail

Dennis Vedel Jensen

Lærer
- Underviser i dansk, engelsk, musik og sang.
E-mail

Marie Kristensen

Lærer
- Underviser i dansk, samfundsfag, engelsk og valgfag
E-mail

Mari Mårstøl

Lærer
- Underviser i matematik, engelsk og tysk. 
E-mail

Andre undervisere:

Signe Braüner Nygaard

- Underviser i gymnastik, pige rytme og TeamGym

Peter Lynggaard

Timelærer
-  Underviser i dans. Medvirker ved opbygning af gymnastikopvisning.

Martin Gæbe

Timelærer
- Underviser i dans. Medvirker ved opbygning af gymnastikopvisning.

Erik Wulff

Timelærer
- Underviser i jagtlære og bueskydning.

Kasper Elgaard

Timelærer
- Underviser i spring

Niels Wendelboe

Timelærer
- Underviser i spring

Malthe Fill Larsen

Timelærer
- Underviser i spring

Julie Bjørnskov Knudsen

Timelærer
- Underviser i TeamGym

Iben Hutzelside

Timelærer
- Underviser i ballet

Christina Lykke Ørgaard

Timelærer
- Underviser i Grand Prix

 

 

 

Thomas Bennedsen

Timelærer
- Lydmand og tekniker.

Ansatte i praktisk arbejde og køkken:

Minna Pedersen

Køkkenleder

E-mail

Lene Bech

- Køkkenassistent 

E-mail

Gitte Andersen

- Køkkenassistent

Malene Søndergaard Kristiansen

- Køkkenassistent

Anna Hylleborg Jensen

-  Køkken og rengøring

Peter Aaskov

Pedel

E-mail

Carsten Olesen

Pedel
- Underviser i friluftsliv
E-mail

Shirkhan Tahmasabi

Pedelmedhjælper